Erkenning

CIBV verzorgt REOB erkenning van onderhoudsbedrijven

RvA logo CIBV kleinstCIBV verzorgt de certificering van REOB onderhoudsbedrijven voor kleine blusmiddelen.  CIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor het geldende certificatieschema REOB:2011; zie de RvA verrichtingenlijst.

REOB certificatiemerk kleinerDe bedrijven die CIBV voor REOB:2011 positief heeft beoordeeld, mogen het hiernaast afgebeelde CCV REOB Certificatiemerk op de bekende gele REOB onderhoudsetiketten afbeelden. Dit certificatiemerk op de gele onderhoudsetiketten zal in de toekomst het herkenningsteken zijn dat blusmiddelen onder certificatie zijn onderhouden. De erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van het onderhoud door certificatie te ondersteunen. Het certificatieschema betreft het onderhoud aan kleine blusmiddelen zoals draagbare en verrijdbare blustoestellen, brandslanghaspels en droge blusleidingen. Een erkend onderhoudsbedrijf kan de erkenning aantonen door middel van het certificaat.

CIBV
Postadres
Postbus 2620
3800 GD AMERSFOORT

Bezoekadres:
Computerweg 2
3821 AB Amersfoort

T: +31 (0)88 4505770

Contactpersoon certificeringen:

Arnold van Beers

  •  Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
  •  BORG (inbraakbeveiliging)
  •  REOB Onderhoud blusmiddelen

abs@cibv.nl

H.J. (Harrit) Broos

  •  Blusgasinstallaties
  •  UPD Opsteller
  •  REOB Onderhoud blusmiddelen

hbs@cibv.nl