Kalibreren

 

kalibreren

 

Bij het kalibreren van meettoestellen wordt de afwijking (bias) van het meettoestel vastgesteld. Dit kan door te vergelijken met een referentie of met een berekend model. De afwijkingen worden vastgelegd in een zogenaamde correctietabel. Bij digitale verwerking van meetwaarden kunnen de correctiewaarden met de gemeten waarden verrekend worden zodat een nauwkeurig resultaat wordt verkregen. Indien het meetinstrument wordt bijgeregeld, dus de meetafwijking wordt gecorrigeerd, spreekt men van justering.

Op basis van de kalibratie kan worden bepaald of het meettoestel nog aan zijn specificaties voldoet. Bij het gebruik van referenties moeten deze van een bepaalde kwaliteit zijn zodat de afregelingen juist verlopen. Bij een wettelijk verplichte kalibratie spreekt men van ijking. Bij kalibratie is het van belang dat zo veel mogelijk (naar ISO) herleidbare waarden worden verkregen. Een aantoonbaar herleidbare kalibratie wordt verkregen bij geaccrediteerde kalibratie-instellingen. Ook een kalibratie is een meting. Omdat iedere meting principieel een zekere onnauwkeurigheid heeft, wordt bij de resultaten altijd de meetonzekerheid vermeld.

U voert kwaliteit hoog in het vaandel, dus is ook de betrouwbaarheid van de door u gebruikte meetapparatuur zeer belangrijk. Door onze flexibiliteit en korte doorlooptijd van de kalibraties, waarborgen wij een korte afwezigheid van uw meetinstrument.  Wij kalibreren zowel weegschalen als manometers, hiervoor gebruiken wij gecertificeerde meetapparatuur. Deze worden jaarlijks gecertificeerd door Technic Trading &  Calibration B.V.  (RvA K094) en Eegema (RvA K081), zij voeren kalibraties uit onder accreditatie (RvA K094 & RvA K081), waardoor de herleidbaarheid naar internationale standaarden is gewaarborgd.

Klik hier om het kalibratie-certificaat geldig tot 29/01/2019 van de gewichten  te downloaden.

Klik hier om het kalibratie-certifcaat  geldig t/m 01/02/2019 van de manometers te downloaden.

Klik hier om het kalibratie-certificaat geldig tot 17/01/2020 van de gewichten  te downloaden.

Klik hier om het kalibratie-certifcaat  geldig t/m 29/01/2020 van de manometers te downloaden.

Klik hier om het kalibratie-certifcaat  geldig t/m 24/08/2019 van de manometers tot 250 bar te downloaden.