Kalibreren

 

kalibreren

 

Bij het kalibreren van meettoestellen wordt de afwijking (bias) van het meettoestel vastgesteld. Dit kan door te vergelijken met een referentie of met een berekend model. De afwijkingen worden vastgelegd in een zogenaamde correctietabel. Bij digitale verwerking van meetwaarden kunnen de correctiewaarden met de gemeten waarden verrekend worden zodat een nauwkeurig resultaat wordt verkregen. Indien het meetinstrument wordt bij geregeld, dus de meetafwijking wordt gecorrigeerd, spreekt men van justering.

Op basis van de kalibratie kan worden bepaald of het meettoestel nog aan zijn specificaties voldoet. Bij het gebruik van referenties moeten deze van een bepaalde kwaliteit zijn zodat de afregelingen juist verlopen. Bij een wettelijk verplichte kalibratie spreekt men van ijking. Bij kalibratie is het van belang dat zo veel mogelijk (naar ISO) herleidbare waarden worden verkregen. Een aantoonbaar herleidbare kalibratie wordt verkregen bij geaccrediteerde kalibratie-instellingen. Ook een kalibratie is een meting. Omdat iedere meting principieel een zekere onnauwkeurigheid heeft, wordt bij de resultaten altijd de meetonzekerheid vermeld.

U voert kwaliteit hoog in het vaandel, dus is ook de betrouwbaarheid van de door u gebruikte meetapparatuur zeer belangrijk. Door onze flexibiliteit en korte doorlooptijd van de kalibraties, waarborgen wij een korte afwezigheid van uw meetinstrument.  Wij kalibreren zowel weegschalen als manometers, hiervoor gebruiken wij gecertificeerde meetapparatuur. Deze worden jaarlijks gecertificeerd door Technic Trading &  Calibration B.V.  (RvA K094) en Eegema (RvA K081), zij voeren kalibraties uit onder accreditatie (RvA K094 & RvA K081), waardoor de herleidbaarheid naar internationale standaarden is gewaarborgd.

Klik hier om het kalibratie-certificaat 102822.21.0001 geldig tot 13/01/2022 van de manometer 0- 40 bar te downloaden.

Klik hier om het kalibratie-certificaat 102822.21.0002 geldig tot 13/01/2022 van de manometer 0-250 bar te downloaden.

Klik hier om het kalibratie-certificaat 24980/2101 geldig tot 11/01/2022 van de gewichten te downloaden.

 

Klik hier om het kalibratie-certificaat 102822.21.0003 geldig tot 07/12/2022 van de manometer 0- 40 bar te downloaden.

Klik hier om het kalibratie-certificaat 102822.22.0001   geldig tot 22/06/2023 van de manometer 0- 40 bar te downloaden.

Klik hier om het kalibratie-certificaat 102822.21.0004 geldig tot 07/12/2022 van de manometer 0-250 bar te downloaden.

Klik hier om het kalibratie-certificaat 26109/2112 geldig tot 03/12/2022 van de gewichten te downloaden.