Brandblusapparaten

brandblusapparaten

In 2008 waren er 47.327 branden in Nederland met 69 dodelijke slachtoffers tot gevolg.
In 2007 waren dit nog 36 slachtoffers (Bron: CBS).

Gebruikers dienen daarom met enige regelmaat een controle uit te voeren op hun blusapparatuur en meldinstallatie(s).
Ze dienen er ook voor te zorgen dat er preventief onderhoud door een erkende onderhoudsfirma wordt gepleegd.
Alleen zo beschikt u over de zekerheid dat in geval van brand de apparatuur betrouwbaar en snel kan worden ingezet.

Van de volgende merken zijn wij officieel dealer: